Lotto se zvířátky

Zábavná hra bingo pro socializaci dětí!

Jednoduchá a zábavná hra, která přiměje děti hrát si společně s ostatními, rozpoznávat a přiřazovat jednotlivá zvířátka do skupin a přiřazovat je do správného prostředí, ve kterém žijí.
Metoda Montessori, samo-opravný puzzle systém (dítě si uvědomí, že puzzle špatně složilo a samo chybu napraví)

Tvarované obrázky lze použít jako součást hry na tombolu nebo poznávat a určovat zvířátka jedno po druhém a umísťovat je do odpovídajícího otvoru v prostředí, do kterého patří.

Rozvoj dovedností: Budování mezilidských vztahů · Rozpoznávání skupin zvířat a míst, kde žijí · Dosahování cílů · Rozpoznávání tvarů

Obsah balení: 6 herních desek s různými druhy prostředí, 30 tvarovaných obrázků zvířátek (5 pro každé prostředí)

návod video