Souvislost

Pozorujte a najděte správné souvislosti

Jaké nástroje používá malíř, aby mohl namalovat obrazy? Co vyrábí cukrář? Co učí učitel? Co používají hasiči k uhašení požáru? Co dělá lékař?

Tato hra poskytuje zábavnou a snadnou odpověď na všechny tyto otázky.
Přiřaďte ke každé profesi nebo povolání správné nástroje a to, co každý může vytvořit díky svému speciálnímu talentu.

Děti si posilují dovednosti logického myšlení, jež jim umožňují porovnávat, třídit a zlepšovat jejich vizuální paměť.

Rozvoj dovedností: Rozvoj logického myšlení: srovnání několika předmětů a vytvoření souvislosti mezi nimi • Rozvoj zrakové paměti

Obsah balení: 36 dílků puzzle se samo-opravným puzzle systémem

návod