Montessori Moje první abeceda

Hra s učením čtení pro věkovou kategorii 3 let

Děti se dotýkají smirkových (zdrsněných) písmenek, spojují jednotlivá písmena abecedy se slovem v češtině.

Díky speciálním samo-opravným dílkům puzzle se učí abecedu a dokáží rozlišit delší a kratší slova. Výhody produktu jsou založeny na metodě Montessori, smirkových (zdrsněných) písmenech, systému samo-opravného puzzle (dítě si uvědomí, že puzzle špatně složilo a samo chybu napraví).

Materiál obsažený v krabici je vhodný pro přípravu dětí ke čtení a psaní. Fonemické uvědomění dětí se rozvíjí za pomoci dílků puzzle se zdrsněnými písmeny, které jsou spojeny s odpovídajícími grafickými symboly, jež lze vysledovat prsty, takže zahrnuje hmat, zrak a sluch.

Děti se učí principům psaní abecedy multi-senzorickým způsobem, přesně podle požadavků metody Montessori.

Rozvoj dovedností: Rozpoznávání písmenek abecedy · Čtení prvních slov · Rozvoj hmatu · Rozvoj manuální zručnosti

Obsah balení: 2 x 27 dílků puzzle

Návod video

* hra je dostupná i v anglickém jazyce