Montessori Můj domeček

Vše je na svém místě!

Seřaďte si všechny dílky a pak je umístěte zpět do domečku tam, kam přesně patří.
S touto hrou se děti naučí rozeznat a roztřídit jednotlivé dílky, určit jejich tvar a umístit je na správné místo.

Hra MŮJ MONTESSORI DOMEČEK je učební pomůcka pro rozvoj samostatnosti, sebedůvěry a sebeúcty. Je inspirována teoriemi Marie Montessoriové, podle nichž musí být hra příjemná, konstruktivní a spontánní, aby děti rozvíjely řadu schopností a dovedností, jako je osobní identita, kreativita, intuice, důvtip, pozornost, logické myšlení, jazyk a sociální vztahy.

Hra je určená pro děti ve věku dva až pět let. V této fázi růstu je důležité rozvíjet zájem o svět kolem nich a zvídavost, protože každé dítě má neuvěřitelný potenciál.

Rozvoj dovedností: Osvojení si vlastní identity a nezávislosti • Rozvoj hmatu • Rozeznávání tvarů • Roztřídění a určení předmětů

Obsah balení: 5 velkých karet (kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, terasa, půda), 30 tvarů znázorňujících předměty, které se v místnostech nacházejí
Velikost balení: 28,5 x 25,5 x 6,1 cm

návod video