Montessori Naše tělo

Moje první hra o lidském těle

Pomocí dodaných materiálů, tj. tabulek a samo-opravných výseků, seznamujte děti s částmi těla, pozicemi, činnostmi, smysly a fázemi růstu formou hry v rámci řízené výukové aktivity.

Metoda Montessori a 3 fáze učení tvoří rámec pro postupné seznamování dětí s jednotlivými pojmy a názvy.

Obsah hry pomáhá dětem rozeznávat části těla, vytvořit mapu těla a znázornit tělo v klidu a v pohybu. Při prohlížení obrázků a hraní s výseky si děti také uvědomí vlastní tělo, které je od narození prostředkem pro poznávání sebe sama.

Pod vedením vychovatele (rodiče) lze obsah krabice použít jak k výukovým aktivitám, tak k pohybovým a psychomotorickým hrám ve vyhrazených prostorách nebo venku, a tak rozvíjet jejich samostatnost a sebevědomí.

Hra pomáhá dětem objevovat jejich fyzickou a emocionální identitu. Děti se mohou naučit něco nového o částech těla, pěti smyslech a výrazech obličeje za pomoci vytištěných výseků a vlastního kreslení.

Rozvoj dovedností: Rozpoznávání částí těla · Budování vědomí o vlastním těle · Kreslení lidského těla · Rozpoznávání výrazů obličeje a emocí · Rozvíjení pocitu sebe sama

Obsah balení: 7 tabulek „Objevujeme lidské tělo“ v českém jazyce, 42 tvarovaných výseků, 1 prázdná tabulka, 1 mazatelné pero

NÁVOD video EN produktu

* hra je dostupná i v anglickém jazyce

Rozvíjí následující inteligence:
  • Osobnostní – 100%
  • Tělesně-pohybová – 75 %
  • Vizuálně-prostorová – 75 %
  • Jazykově-verbální – 50 %
  • Přírodní – 50 %
  • Logicko-matematická – 25 %
  • Zvukově-hudební – 0 %